Giáo án môn Tiếng Anh (cả năm)

Giáo án môn Tiếng Anh (cả năm)

Unit one

Let’s Talk

Tuần 2 - 2 Tiết

I/ Mục đích:

- Truyền đạt cho HS biết cách chào nhau khi gặp nhau: Hello, Hi

- Hỏi tên: What’s your name ?

- Giới thiệu tên: I am .; My name is .

- Từ vựng: Hi, Hello, my, name, what, I, am, is, Andy, Kate, John

II/ Chuẩn bị:

Giáo cụ: Phấn ,bảng, student’s card, body language, .

III/ Tiến trình lên lớp:

 

doc 31 trang Người đăng haihoa92 Lượt xem 1247Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tiếng Anh (cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit one
Let’s Talk
Tuần 2 - 2 Tiết
I/ Mục đích:
Truyền đạt cho HS biết cách chào nhau khi gặp nhau: Hello, Hi
Hỏi tên: What’s your name ?
Giới thiệu tên: I am.; My name is.
Từ vựng: Hi, Hello, my, name, what, I, am, is, Andy, Kate, John
II/ Chuẩn bị:
Giáo cụ: Phấn ,bảng, student’s card, body language,..
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động của h/s
5’
32’
3’
1-Khởi động:
-Chào h/s Hello
- Sử dụng student’s card dạy cho h/s bảng chữ cái và số đếm từ 1-10 tiếng Anh
2-Hoạt động chính:
a- Giới thiệu ngữ liệu:
Vẫy tay chào cả lớp
Chỉ vào ngực giới thiệu tên mình
Hello, I am T
Mời 3 h/s đứng dậy
Yêu cầu cả lớp vẫy tay chào. Hi, Hello
Viết 1 số từ mới lên bảng, đọc và cho h/s đọc theo
b- Làm mẫu hội thoại: 
Hello, I am Andy. ØHi, My name is Kate
Nhắc lại 3 lần, yêu cầu cả lớp đọc lớn
Cho h/s thực hành heo mẫu
c- Luyện:
- Cho h/s hội thoại theo mẫu( đổi vai 3 h/s)
d- Giới thiệu đoạn hội thoại còn lại
Đóng cả 2 vai( đổi giọng)
What’s your name ?
My name is John
3-Gọi 2 h/s đóng vai thực hành
Chia nhóm thực hành
Củng cố: Yêu cầu h/s nhắc lại cách chào Hello, Hi
Hỏi tên và giới thiệu tên mình
What,s your name ?
My name is . I am
4-BT Về Nhà:
-Nhắc nhở h/s học thuộc bài
-Chuẩn bị bài Let’s Sing
Chú ý nghe, chào lại nếu biết.
Nghe và lặp lại theo gv
Lớp vẫy tay chào. Hello, Hi
Nghe và đọc theo gv
Cả lớp đọc theo gv
Làm theo mẫu, 2 bạn quay mặt vào nhau
Đóng vai. Andy, Kate, John
Nghe gv làm mẫu
3 h/s nhắc lại mẫu vừa học
Ghi vào vở
Unit one
Let’s Sing
Tuần 3 - 2 Tiết
I/ Mục đích:
Ôn lại cho h/s cách chào và giới thiệu tên bằng bài hát
Bài hát; The Hello Song
Từ vựng: song, sing, Jenny, Lisa, Scott
II/ Chuẩn bị:
Giáo cụ: Phấn ,bảng, bảng phụ
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động của h/s
5’
32’
3’
1-Khởi động:
-Chào h/s Hello, hỏi tên một số h/s bằng tiếng Anh
-Kiểm tra bài cũ
2- Hoạt động chính:
a-Ôn lại bài cũ:
-Chơi trò Slap the Board
 +Viết 1 số từ lên bảng: hello, name, Andy, What’s your name
 +Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm cử ra 1 đại diện lên bảng
b- Giới thiệu bài học mới:
-Giới thiệu và giải thích tên bài hát: The Hello Song
-Cung cấp từ vựng: song, sing, Jenny, Lisa, Scott
-Đọc và cho h/s đọc theo
c- Viết bài hát lên bảng 
-Hát từng câu mẫu và yêu cầu h/s hát theo 
-Yêu cầu 1 h/s hát lại nguyên bài hát
3-Thực Hành:
-Yêu cầu cả lớp hát nguyênbài The Hello Song
-Hát lại 3 lần
4-BT Về Nhà:
-Nhắc nhở h/s hoc thuộc từ vựng
-Chuẩn bị bài Let’s Learn
Chào lại
Lên trả bài
Nghe luật chơi và chơi trò chơi
Nghe và lặp lại
Nghe và hát theo
1h/s hát cho cả lớp cùng nghe
Cả lớp đồng thanh hát
Ghi vào vở
Unit one
Let’s Learn
Tuần 4 + 5 
I/ Mục đích:
Truyền đạt cho h/s biết cách hỏi tên các đồ vật, con vật
Từ vựng: This, it, a cat, a ruler, a book, a pencil, a chair,.
II/ Chuẩn bị:
Giáo cụ: Phấn ,bảng, tranh ảnh, vật thật
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động của h/s
1-Khởi động:
- Điểm danh
-Kiểm tra bài cũ
2-Hoạt động chính:
a-Giới thiệu bài học mới:
-Giải thích tiêu đề
-Giới thiệu bối cảnh: Jenny và Scott đang trò truyện với nhau
-Cung cấp từ vựng: a cat, a ruler, this, it
-Đọc và cho h/s đọc theo
b-Giới thiệu mẫu câu mới:
What’s this=what is this
It’s a ruler=It is a ruler
-Giải thích mẫu câu
-Đọc câu mẫu và yêu cầu h/s lặp lại
c-Cung cấp thêm 1 số từ mới: 
a book, a bag, a chair, a pen, a pencil, an eraser, a ruler
-Đọc và cho h/s đọc theo
-Cho h/s học thuộc từ vựng tại lớp bằng cách: Matching
-Viết hai cột từ Anh-Việt không theo thứ tự
-Yêu cầu h/s kết hợp hai cột từ sao cho đúng
*Nhận xét và sửa lỗi
3-Thực Hành:
-Yêu cầu h/s đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu với những từ vựng vừa cho:
What’s this?Ø It’s a(an).
-Gọi 2 cặp thực hành trước lớp
-Cả lớp thực hành theo cặp
4-Về Nhà:
-H/s học thuộc bài và làm bt trong sách
-Chuẩn bị bài: Let’s Learn Some More(Part 1)
Lên trả bài
Nghe 
Nghe và đọc theo
Nghe gv giải thích
Nghe gv lãm mẫu và lặp lại
Nghe và đọc theo
Kết hợp hai cột từ
Lên bảng sửa
2 cặp thực hành trước lớp
Cả lớp thực hành theo cặp
Ghi vào vở
Unit one
Let’s Learn Some More (Part 1)
Tuần 6
I/ Mục đích:
Cho h/s biết cách hỏi và trả lời tên các đồ vật, con vật. Trả lời Yes/No
II/ Chuẩn bị:
Đồ dùng dạy học: Phấn ,bảng, tranh ảnh, vật thật
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động h/s
1-Khởi động:
- Điểm danh
-Kiểm tra bài cũ
-Sửa bài tập về nhà
-Nhận xét và cho điểm
2-Hoạt động chính:
a-Giới thiệu bài học mới:
-Giải thích tiêu đề: Let’s Move
-Từ vựng: teacher, your book, your desk, open, close, touch, point, stand up, sit down
-Đọc từng từ-cụm từ và cho cả lớp đoc theo
-Yêu cầu 1 số h/s đứng lên đọc
b-Hướng dẫn cách sử dụng câu mệnh lệnh:
 -Stand up,
-Làm đoạn hội thoại mẫu (gv đóng 2 vai, thực hành)
-Lần lượt gọi 2 cặp lên làm đoạn hội thoại tương tự 
3-Thực Hành:
-Yêu cầu h/s đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu với những từ vựng đã học hôm trước
-Cho h/s thực hành theo cặp
4-Về Nhà:
-Nhắc h/s học thuộc bài và làm bt trong sách
-Chuẩn bị bài mới: LLSM (part 2)
Lên trả bài
Lên sửa bt
Nghe 
Nghe và đọc theo
1 số h/s đứng lên đọc
Nghe gv hướng dẫn
Xem gv làm đoạn hội thoại mẫu
Lên thực hành
Đặt câu theo mẫu
Cả lớp thực hành theo cặp
Ghi vào vở
Unit one
Let’s Learn Some More (Part 2)
Tuần 7
I/ Mục đích:
Cho h/s thực hành hỏi và trả lời tên các đồ vật, con vật. Thự hành trả lời Yes/No
II/ Chuẩn bị:
Đồ dùng dạy học: Phấn ,bảng, tranh ảnh, vật thật, body language
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động h/s
1-Khởi động:
- Điểm danh
-Kiểm tra bài cũ
-Sửa bài tập về nhà
-Nhận xét và cho điểm
2-Hoạt động chính:
a-Giới thiệu bài học mới:
-Giải thích tiêu đề
-Giới thiệu bối cảnh: Hai chú mèo đang trò chuyện với nhau
-Từ vựng: a pen, a ruler, an eraser, a bag, a desk,
-Ôn lại cho h/s 1 số từ vựng trên (sử dụng teacher’s card)
-Yêu cầu 1 số h/s đứng lên đọc
b-Ôn lại cách sử dụng câu:
 Is this a book? Is this a pen?.........
ØYes, it is/No it is not or No, it’s not or No, it isn’t 
-Lần lượt gọi 2 cặp lên làm đoạn hội thoại tương tự 
3-Thực Hành:
-Cho h/s nhìn hình trong sách và nói tên các đồ vật: a pencil, a bag, a book, a chair,.
-Yêu cầu h/s đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu với những đồ vật này
-Cho h/s thực hành theo cặp
4-Về Nhà:
-Nhắc h/s học thuộc bài và làm bt trong sách
-H/s chuẩn bị bài mới: Let’s Move
Lên trả bài
Lên sửa bt
Nghe 
Nhớ lại và nói tên các đồ vật
1 số h/s đứng lên đọc
Nghe gv hướng dẫn
Lên thực hành
Nhìn hình và nói tên đồ vật trong sách
Đặt câu theo mẫu, sd những từ vừa tìm được
Cả lớp thực hành theo cặp
Ghi vào vở
Unit one 
Let’s Move 
Tuần 8 - 2 Tiết
I/ Mục đích:
Dạy h/s biết cách nói về một số hành động
II/ Chuẩn bị:
Đồ dùng dạy học: Phấn ,bảng, body language
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động h/s
1-Khởi động:
- Điểm danh
-Kiểm tra bài cũ
-Sửa bài tập về nhà
-Nhận xét và cho điểm
2-Hoạt động chính:
a-Giới thiệu bài học mới:
-Giải thích tiêu đề: Let’s Move
-Từ vựng: teacher, your book, your desk, open, close, touch, stand up, sit down
-Lần lượt đọc từng từ-cụm từ và cho h/s đọc theo
- Gọi 1 số h/s đứng lên đọc
*Dùng phương pháp Rub out and Remember để giúp h/s nhớ từ vựng
b-Hướng dẫn cách sử dụng câu mệnh lệnh:
-Stand up!
-Sit down!
-Open your book!
-Close your book!
-Point to the teacher!
-Touch your desk!
ØVừa đọc to từng câu vừa dùng hành động diễn tả
3-Thực Hành:
-Đọc lần lượt từng câu mệnh lệnh và y/c 1 số h/s làm theo
-Đọc lại và /c cả lớp làm theo
-Cho cả lớp đồng thanh đọc và làm theo từng câu mệnh lệnh
4-Về Nhà:
-Nhắc h/s học thuộc bài và làm bt trong sách
-H/s chuẩn bị bài mới: Let’s Listen
Lên trả bài
Lên sửa bt
Nghe 
Nghe và đọc theo gv
1 số h/s đứng lên đọc
Nhìn bảng, nhớ lại và đọc
Nghe và nhìn hành động của gv
1 số h/s đứng lên ghe và làm theo gv
Cả lớp nghe và làm theo gv
Cả lớp cùng đọc và làm theo câu mệnh lệnh
Ghi vào vở
Unit one
Let’s Listen
 Tuần 9 – 1 tiết 
I/ Mục đích:
Luyện kỹ năng nghe cho h/s
II/ Chuẩn bị:
Đồ dùng dạy học: Phấn ,bảng, cassette (gv đọc)
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động h/s
20’
15’
15’
20’
1-Khởi động:
- Điểm danh
-Kiểm tra bài cũ
-Sửa bt về nhà
-Cho h/s chơi trò Simon says
-Chia lớp thành 2 nhóm
2-Hoạt động chính:
a-Giới thiệu bài học mới:
-Giải thích tiêu đề: Let’s Listen
-Ôn lại từ vựng: a pen, a pencil, a cat, a desk, an eraser, a book, a ruler, a chair
-Sử dụng teacher’s card và body language để hỏi và nhắc cho h/s nhớ lại những từ đã học
-Cho cả lớp đọc lại
b-Hướng dẫn cách nghe và chọn từ đúng: (nghe gv đọc và khoanh tròn từ đúng)
-Lần lượt đọc: a pencil, a cat, an eraser, a bag, be quiet,.(mỗi từ đọc 3 lần)
3-Thực Hành:
-Cho h/s làm bt trong sách
-Gọi 1o h/s lên chấm điểm
-Sửa và nhận xét
4-Về Nhà:
-Nhắc h/s học thuộc bài 
-H/s chuẩn bị bài mới: Unit 2
Lên trả bài
Lên sửa bt
Cả lớp chơi trò chơi theo 2 nhóm
Nghe 
Nghe và đọc theo gv
Nhìn hình và nhớ lại từ
Cả lớp đọc lại
Nghe gv hướng dẫn
Nghe gv đọc và khoanh tròn
Làm bt 
Ghi vào vở
Unit two
Let’s Talk
Tuần 9 – 1 tiết
I/ Mục đích:
Dạy cho h/s cách chào hỏi thông thường
II/ Chuẩn bị:
Đồ dùng dạy học: Phấn ,bảng, 
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động h/s
10’
20’
30’
1-Khởi động:
- Điểm danh
-Kiểm tra bài cũ
2-Hoạt động chính:
Giới thiệu bài học mới: Let’s Talk
-Y/c h/s nhắc lại tên 2 nhân vật trong bài
-Nêu bối cảnh: Andy và Lisa đang chào hỏi nhau
Lisa: Hi, Andy. How are you?
Andy: I’m fine. How are you?
Lisa: I’m fine. Thank you
-Giải thích nghĩa từng câu
-Đọc từng câu và cho h/s đọc theo
-Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm 1 đóng vai Andy, nhóm 2 đóng vai Lisa
-Gọi 1 số cặp thưc hành 
3-Thực Hành:
-Cho h/s thực hành đoạn hội thoại mẫu theo cặp
-Y/c h/s làm đoạn hội thoại riêng (sử dụng tên mình) theo cặp
-Gọi từng cặp thực hành đoạn hội thoại của mình
-Y/c h/s làm bt trong sách
-Sửa bt 
4-Về Nhà ... u mình và bạn mình, sau đó chào hỏi lẫn nhau
3-Thực Hành:
-Gọi thêm 1 số cặp thực hành giới thiệu và chào hỏi
-Hướng dẫn h/s làm bt trong sách
-Gọi 1 số h/s sửa bt
-Nhận xét và cho điểm
4-Về Nhà:
- Nhắc nhở h/s học thuộc bài 
- Nhắc h/s chuẩn bị bài mới 
2 h/s lên trả bài
Đoán và nêu tình huống
Nghe
Nghe gv hướng dẫn
Nghe và đọc
1 số h/s đọc
Đọc cá nhân
1 số h/s đóng vai đọc
3 h/s giới thiệu và chào hỏi
Thực hành theo cặp
Làm bt
Ghi vào vở
Wednesday, April 1st, 2009
Unit 4
Lesson 2: Let’s Learn
2 Tiết
I/ Mục đích:
Dạy cho h/s cách hỏi và giới thiệu ông bà mình 
II/ Chuẩn bị:
Đồ dùng dạy học: Phấn, bảng, teacher cards,.
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động h/s
10’
45’
15’
1-Khởi động:
- Điểm danh
- Kiểm tra bài cũ: gọi 2 h/s giới thiệu và chào hỏi nhau
2-Hoạt động chính:
a.Giới thiệu bài học mới:Hỏi và giới thiệu ông bà mình
- Y/c h/s đoán tình huống trong hình: Andy hỏi gì và Kate trả lời ra sao?
- Dạy từ vựng: she, who’s she, he, who’s he
- Đọc và cho h/s đọc theo 
- Y/c 1 h/s nhắc lại từ Mẹ TA
- Viết từ: grandmother lên bảng và hỏi h/s xem có thấy từ nào quen không
- Giải thích nghĩa của từ và dạy thêm từ: grandfather
- Viết bảng: She’s my grandmother
 He’s my grandfather
- Hướng dẫn cách sd của từ: She và He
- Luyện đọc từ vựng cho h/s
b.Luyện tập:
- Gọi 1 số h/s đóng vai đọc bài đối thoại trong SGK
3-Thực Hành:
- Cho h/s thực hành đọc bài đối thoại theo từng cặp
- Hướng dẫn h/s làm bt trong sách
- Gọi 1 số h/s sửa bt
- Nhận xét và cho điểm
4-Về Nhà:
- Nhắc nhở h/s học thuộc bài 
- Nhắc h/s chuẩn bị bài mới 
2 h/s thực hiện
Đoán tình huống
Nghe và đọc
Quan sát và trả lời
Nghe gv giải thích nghĩa của từ
Nghe gv hướng dẫn
Đọc
1 số h/s đóng vai đọc
 Thực hành theo cặp
Làm bt
1 số h/s sửa bt
Ghi vào vở
Wednesday, April 7th, 2009
Unit 4
Lesson 3: Ask Your Partner
2 Tiết
I/ Mục đích:
Ôn luyện cho h/s cách hỏi và giới thiệu những người than trong gia đình
II/ Chuẩn bị:
Đồ dùng dạy học:Phấn,bảng, teacher cards,.
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động h/s
10’
40’
20’
1-Khởi động:
- Điểm danh
- Kiểm tra bài cũ: gọi 2 h/s hỏi và giới thiệu ông bà mình
2-Hoạt động chính:
a.Giới thiệu bài học mới:Hỏi và giới thiệu những người thân trong gia đình
- Y/c 1 h/s nhắc lại câu hỏi: ông/bà ấy là ai
- Gọi 1 h/s khác trả lời: He’s my., She’s my.
- Dạy thêm 1 số từ vựng: brother, sister, father, baby sister, friend
- Đọc và cho h/s đọc theo 
- Y/c 1 số h/s đọc lại
- Chỉ vào hình grangmother và hỏi h/s: who’s she?
- Viết câu trả lời lên bảng: She’s my grandmother
- Tiếp tục chỉ vào hình mother và hỏi: Who’s she?
- Ôn lại cách sd của từ “she” nếu h/s không trả lời được câu hỏi trên
- Chỉ vào hình father và hỏi: Who’s he? ØViết bảng
b.Luyện tập:
- Y/c h/s luyện đọc cá nhân những câu mẫu
- Y/c h/s viết thêm 1 số vd vào giấy
3-Thực Hành:
- Lần lượt chỉ vào từng hình trong sách hỏi h/s: Who’s she/he?
- Y/c h/s thực hành hỏi và trả lời theo cặp tương tự
- Gọi 1 số cặp thực hành trước lớp
- Hướng dẫn h/s làm bt trong sách
- Gọi 1 số h/s sửa bt
- Nhận xét và cho điểm
4-Về Nhà:
- Nhắc nhở h/s học thuộc bài 
- Nhắc h/s chuẩn bị bài mới 
2 h/s thực hiện
1 h/s nhắc lại
1 h/s trả lời
Nghe và đọc
1 số h/s đọc lại
Trả lời
Trả lời
Trả lời
Luyện đọc
Viết vd ra giấy
Trả lời
Thực hành theo cặp
1 số cặp thực hành trước lớp
Làm bt
1 số h/s sửa bt
Ghi vào vở
Wednesday, April 15th, 2009
Unit 4
Lesson 4: Let’s Learn Some More
2 Tiết
I/ Mục đích:
Truyền đạt cho h/s cách miêu tả về ngoại hình
II/ Chuẩn bị:
Đồ dùng dạy học:Phấn,bảng, teacher cards,body language.
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động h/s
10’
40’
20’
1-Khởi động:
- Điểm danh
- Kiểm tra bài cũ: gọi 2 h/s giới thiệu những thành viên trong gia đình
2-Hoạt động chính:
a.Giới thiệu bài học mới:Miêu tả về ngoại hình
- Hỏi h/s 1 số tính từ dùng để miêu tả ngoại hình của mình trong tiếng Việt
- Sd teacher cards y/c h/s nói ngoại hình của từng nhân vật TV
- Dạy từng cặp từ:
- Short >< tall
Ex: He’s short >< She’s tall
-Pretty >< ugly
Ex: She’s beautiful >< He’s ugly
-Fat >< thin
Ex: He’s fat >< She’s thin
- Đọc và cho h/s đọc theo 
- Y/c 1 số h/s đọc lại
b.Luyện tập:
- Y/c h/s luyện đọc cá nhân những câu mẫu
- Y/c h/s đọc bài trong SGK
- Gọi 1 số h/s đọc
3-Thực Hành:
- Y/c h/s xem SGK và so sánh 4 cặp
- Gọi 1 số h/s đọc những tính từ so sánh của từng cặp
- Y/c h/s đặt 1 số câu hoàn chỉnh so sánh từng cặp
- Viết bảng những câu h/s làm
- Y/c h/s luyện đọc cá nhân
4-Về Nhà:
- Nhắc nhở h/s học thuộc bài và làm bt
- Nhắc h/s chuẩn bị bài mới 
2 h/s thực hiện
1 h/s trả lời
Nghe
Xem vd
Nghe và đọc
1 số h/s đọc
Luyện đọc cá nhân
Đọc bài trong SGK
1 số h/s đọc
So sánh
1 số h/s thực hiện
Đăt câu
Luyện đọc
Ghi vào vở
Wednesday, April 22nd, 2009
Unit 4
Lesson 5: Guess
2 Tiết
I/ Mục đích:
Dạy h/s miêu tả người khác (già, trẻ, mập, ốm,.) và từ đó đoán xem người đó là ai
II/ Chuẩn bị:
Đồ dùng dạy học:Phấn,bảng, teacher cards,body language.
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động h/s
10’
40’
20’
1-Khởi động:
- Điểm danh
- Kiểm tra bài cũ: gọi 1 số h/s lên làm bt
2-Hoạt động chính:
a.Giới thiệu phần học mới:
- Ôn lại 1 số từ vựng: he, she, grandmother, grandfather, mom, dad, sister, brother,..
- Gọi 1 số h/s nhắc lại
- Luyện đọc cho h/s
- Y/c h/s đặt 1 số câu hoàn chỉnh sd tính từ so sánh
- Viết bảng 1 số vd:
+ He’s tall
+ She’s pretty
+ He’s old
- Gọi 1 số h/s đọc vd của mình
b.Luyện tập:
- Y/c h/s luyện đọc cá nhân những câu mẫu
- Y/c h/s đọc bài trong SGK
- Gọi 1 số h/s đọc và dịch sang TV những câu trong SGK
- Hướng dẫn h/s hoàn thành bt, làm cá nhân
- Gọi 1 số h/s đọc câu trả lời
3-Thực Hành:
- Y/c h/s luyện đọc cá nhân những câu trong SGK
- Gọi 1 số h/s đọc 
- Cho h/s chơi trò Guessing (đọc 1 số câu miêu tả 1 người nào đó cho h/s đoán xem người đó là ai)
- Ôn lại bảng chữ cái TA
4-Về Nhà:
- Nhắc nhở h/s học thuộc bài và làm bt
- Nhắc h/s chuẩn bị bài mới 
1 số h/s thực hiện
1 h/s trả lời
Luyện đọc
Xem vd và đặt câu
1 số h/s thực hiện
Luyện đọc cá nhân
Đọc bài trong SGK
1 số h/s dịch sang TV
Làm bt cá nhân
1 số h/s đọc câu trả lời
Luyện đọc
1 số h/s đọc
Chơi trò Guessing (nghe gv tả và đoán)
Đọc bảng chữ cái TA
Ghi vào vở
Wednesday, April 29th, 2009
Unit 4
Lesson 6: Let’s Move 
2 Tiết
I/ Mục đích:
Dạy h/s biết cách nói về một số hoạt động thường ngày: đi ngủ, thức dậy, làm bt,.
II/ Chuẩn bị:
Đồ dùng dạy học: Phấn ,bảng, body language, teacher cards,.
III/ Tiến trình lên lớp:
TG
Hoạt động của gv
Hoạt động h/s
15’
40’
15’
1-Khởi động:
- Điểm danh
- Sửa bài tập về nhà: gọi 3 h/s làm bt
- Nhận xét và cho điểm
2-Hoạt động chính:
a-Giới thiệu bài học mới:
- Giải thích tiêu đề: Let’s Move
- Từ vựng: go to sleep, wake up, eat dinner, do homework, make a mess, clean up, watch TV, play the piano
- Y/c h/s xem sách và nói tên từng hoạt động (TV)
- Dạy h/s nói TA những hoạt động đó 
- Viết bảng
- Lần lượt đọc từng từ và cho h/s đọc theo
- Gọi 1 số h/s đứng lên đọc
*Dùng phương pháp Rub out and Remember để giúp h/s nhớ từ vựng
b-Hướng dẫn cách sử dụng câu mệnh lệnh:
- Go to sleep - Don’t make a mess
- Do homework - Clean up
- Play the piano - Don’t watch TV
- Wake up - Eat dinner
- Giải thích câu mệnh lệnh ở dang phủ định và khẳng định
- Đọc và y/c h/s đọc lại
3-Thực Hành:
- Y/c h/s luyện đọc cá nhân nnững câu vừa học
- Gọi 1 số h/s đọc
- Hướng dẫn h/s làm bt
- Gọi 4 h/s sửa Ø Nhận xét
4-Về Nhà:
- Nhắc h/s học thuộc bài và chuẩn bị bài mới
3 h/s lên sửa bt
Nghe 
Xem sách và nói tên các hoạt động
Nghe
Nghe và đọc
1 số h/s đọc
Ghi nhớ
Nghe gv hướng dẫn
Nghe và đọc theo
Luyện đọc cá nhân
1 số h/s đọc
Làm bt
Ghi vào vở
UNI 1
Lesson 1: LET’S TALK
Aim: by the end of this lesson Ss can greet each other in English
Aids: body language, chalks
Teaching Procedures: 
T
Teacher’s activities
Student’s activities
5’
30’
5’
1-Warm up:
-Says Hello to Ss
-Takes attendance 
2-Main activities:
a-Introduce the new lesson:
Waves at Ss
Introduces T’s name
Hello, I am T
Asks 3 Ss to stand up
All class wave at them and say Hi, Hello
Writes down some new words
Reads and gets Ss to repeat
b/ Sample conversation: Hello, I am Andy Hi, My name is Kate
Repeats the conversation 2 times
Gets Ss practice the conversation
c/ Practice:
- The conversation again( Andy, Kate, John)
d/ Another conversation:
Rolls play
A:What’s your name?
B:My name is John
3-Free practice:
Groups, pairs
Asks Ss how to say Hello, Hi
How to introduce their name
What’s your name?
My name is . I am
4- Homework:
-Memorize the lesson
-Prepare the new lesson (Let’s sing)
Listen, say hello
Wave hands. Say Hello, Hi
Practice in pairs
Roll play. Andy, Kate, John
Listen
Recall the lesson and answer
Write down
UNIT 1
Lesson 2: LET’S SING
Aim: teach Ss sing the Hello song
Aids: extra board, chalks
Teaching Procedures: 
T
Teacher’s activities
Student’s activities
5’
30’
5’
1-Warm up:
-Asks some Ss’name
-Ask Ss how to greet each other in English
-Takes attendance 
2-Main activities:
a-Introduce the new lesson:
Waves at Ss
Introduces T’s name
Hello, I am T
Asks 3 Ss to stand up
All class wave at them and say Hi, Hello
b/ Sample conversation: Hello, I am Andy Hi, My name is Kate
Repeats the conversation 2 times
Gets Ss practice the conversation
c/ Practice:
- The conversation again( Andy, Kate, John)
d/ Another conversation:
Rolls play
A: What’s your name?
B: My name is John
3-Free practice:
Groups, pairs
Asks Ss how to say Hello, Hi
How to introduce their name
What’s your name?
My name is . I am
4- Homework:
-Memorize the lesson
-Prepare the new lesson (Let’s sing)
Listen, answer
Wave hands. Say Hello, Hi
Practice in pairs
Roll play. Andy, Kate, John
Listen
Recall the lesson and answer
Write down

Tài liệu đính kèm:

  • docLET'S GO 1A CA NAM.doc